TEST AF LYDABSORPTION :

Støjhegnene "QUIET SPACE" og "SILENT SPACE" blev den 13. Maj 2019 testet af DELTA i laboratorium på DTU for sin absorptionseffekt. Testresultatet viste en absorptionskoefficient på 0,65 for begge hegn svarende til, at de vil absorbere 65% af den samlede støj. 

Til sammenligning vil et almindeligt tæt træhegn absorberer støjen med 0%, så effekten af dette hegn er ganske betydelig i de tilfælde, hvor støjen ellers ville bliver reflekteret frem og tilbage mellem hegnet og andre hårde fysiske genstande som bygninger, biler mv. 

 

TEST AF LYDISOLERING :

Støjhegnet "ZERO SOUNDS" blev den 20. Marts 2019 testet af DELTA i laboratorium på DTU for sin lydisoleringsevne. Testresultatet viste, at hegnet reducerer støjen med 24 DB. 

Til sammenligning vil et almindeligt tæt træhegn reducere støjen cirka 15-16 DB. For det menneskelige øre vil en støjreduktion på 3-4 DB føles som en halvering af støjen. 

 

VIRKELIGHEDEN: effekter målt i laboratorium vil give nogle klare empiriske indikationer af de respektive støjhegns effektivitet mod støj. Værdien af et støjhegns reelle effekt udenfor i naturen afhænger grundlæggende af 3 forhold, som er vigtige at klarlægge, inden man beslutter sig for placeringen af støjhegnet og for typen af støjhegn:

1) miljøet lige omkring støjkilden/støjhegnet ? Er der mange træer, biler, bygninger omkring hegnet og på den modsatte side af vejen ?

2) hvilken type støjkilde er du plaget af ? Lavtgående støj (jævn trafikstøj) eller højtflyvende (ujævn trafik, opbremsninger mv.)

3) hvor langt borte fra støjkilden er du generet af støj ? Hvor langt fra vejen ligger dit hus ? 

Læs mere om dette essentielle emne under "OM STØJ".

Vi kan tilbyde

Kontakt os